Stille verkoop

De stille verkoop

U heeft er vast wel eens van gehoord: stille verkoop. Maar wat is dit precies? Bij een stille verkoop maakt u de verkoop van uw huis niet aan het grote publiek bekend. Klinkt logisch. U kiest zelf op welke websites u wel of niet wilt verschijnen en uw verkoop makelaar plaatst geen ‘te koop’-bord. Zo zorgt u ervoor dat uw huis niet zomaar door iedereen bekeken kan worden. Wij gaan vertrouwelijk om met uw informatie. U kunt dus rekenen op een discrete verkoop.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw informatie. U kunt dus rekenen op een discrete verkoop.

Stille verkoop: waarom?
Er zijn allerlei situaties te bedenken waarin u de verkoop van u huis niet aan de grote klok wilt hangen. Bijvoorbeeld om privacy- of veiligheidsredenen. Of omdat u niet wilt dat iedereen weet dat uw huis te koop staat. Ook kan het zijn dat u meer tijd nodig hebt om te verkopen of omdat u alleen onder bepaalde voorwaarden wilt verkopen. In deze gevallen kan de stille verkoop een uitstekende optie zijn.

Met de stille verkoop spreekt u een minder brede, maar meestal specifieke doelgroep aan. De makelaar met het maquelaar-label informeert u graag over de mogelijkheden.

Hoe werkt het?
U geeft de verkoopopdracht aan de maquelaar en u geeft aan dat u een stille verkoop wenst.
In principe wordt uw woning geheel voorbereid, gelijk aan een open verkoop, d.w.z. er worden kwaliteitsfoto’s gemaakt, goede plattegronden en eventueel film- of drone-opnamen.
De woning gaat aangeboden worden in een vertrouwelijke en doorgaans besloten omgeving.

De woning zal slechts alleen worden getoond aan bekende zoekers in de markt, onder strikte voorwaarden. In openbaar toegankelijke kanalen is er slechts sprake van onherleidbare kenmerken. Zo weet de verkoopmakelaar altijd bij wie de informatie terechtkomt.

Het is in een later stadium altijd mogelijk om geruisloos over te gaan tot een open verkoop. Uiteraard gebeurt dat altijd in nauw overleg met uw verkoopmakelaar.

Op deze website vindt u het mobiele telefoonnummer van uw maquelaar.

Scroll naar top